АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН

МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ИЛМИИ «МАРКАЗИ ОМӮЗИШИ ПИРЯХҲОИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН»

Эълон оид ба гузаронидани

КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ИЛМИЮ АМАЛӢ БАХШИДА БА 5 – СОЛАГИИ ТАЪСИСЁБИИ МДИ “МОП АМИТ” ДАР МАВЗУИ “СОЛИ 2025 ҲАМЧУН СОЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИФЗИ ПИРЯХҲО” ВА САҲМГУЗОРИИ ШАРИКОНИ РУШДИ УСТУВОР ДАР ИҶРОИШИ ҚАТЪНОМАИ СММ

ДАЪВАТНОМА – БАРНОМА

 

Шарикон

 

ДАЪВАТНОМА

Маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон шуморо барои иштирок дар Конфронси байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба 5 – солагии таъсисёбии МДИ “МОП АМИТ” дар мавзуи “соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо” ва саҳмгузории шарикони рушди устувор дар иҷроиши қатъномаи СММ. Дар доираи чорабинӣ маърӯзаҳо ва муаррифии натиҷаҳои илмӣ дар соҳаи пиряхшиносӣ дар мавзӯъҳои мубрами илми муосир, идоракунии захираҳои обӣ, тағирёбии иқлим, гармшавии глобалӣ ва таъсири он ба пиряхҳо дар назар аст.

Забони чорабинӣ: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ.

Шакли иштирок дар конфронс – офлайн &онлайн.

Истиноди ZOOM барои ҳамроҳ шудан ба конфронс:

https://us06web.zoom.us/j/87470633433?pwd=NkhxRmZiUk02YzRHMVhlY3FuQ2RlZz09

ID конфронс: 874 7063 3433

Рамзи дастрасӣ: 336222

ҲАДАФҲОИ КОНФРОНС:

 • гузаронидани Конфронс ва дарёфти роҳҳои ҳамкорӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафи ниҳоии эъломияи эълон намудани соли 2025 ҳамчун “Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо”;

 • баҳодиҳӣ ба раванди обшавии пиряхҳо дар шароити гармшавии глобалӣ;

 • натиҷагирӣ аз фаъолияти Муассисаи давлатии илмииМаркази омӯзишипиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон” дар давоми 5 соли фаъолият;

 • таҳияи нақшаи илмӣ дар самти иҷроиши соли 2025 ҳамчун “Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо” дар ҳамкорӣ бо шарикони рушди устувор.

 • нашри маводи конфронс.

 

САМТҲОИ АСОСИИ КОНФРОНС:

 • эълон шудани соли 2025–ҳамчун “Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо” асоси такмили омӯзиши пиряхҳо ва инчунин муайян намудани воситаҳои асосии ҳифзи пиряхҳо бо шарикони рушди устувор;

 • таҳрезии самтҳои ҳамкори бо шарикони рушди устувор. дар иҷроиши соли 2025 ҳамчун “Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо” дар ҳамкорӣ

 • омӯзиши криосфера, пиряхҳо, қабати барф ва захираҳои обӣ;

 • таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхҳо ва қабатҳои барфӣ;

 • усулҳои нав ва муосири омӯзиши криосфера, пиряхҳо ва қабати барфӣ;

 • истифодаи зондиронии фосилавӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин дарраванди омӯзишипиряхҳо ва қабати барф;

 • офатҳои табиӣ, марбут ба пиряхҳо, кӯлҳои пиряхӣ, қабати барф ва роҳҳои коҳишдодани хисороти бар асари онҳо расонидашаванда;

 • усулҳои радиоизотопии гидрохимиявӣ ва омӯзиши пиряхҳо, қабати барф ва яхҳои обшуда.

 

ДАР РАФТИ БАРГУЗОРИИ  КОНФРОНС ҲАМЗАМОН  МАҚОЛАҲОИ ИЛМӢ БАРОИ ЧОП ДАР МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ – НАЗАРИЯВИИ «КРИОСФЕРА» ҚАБУЛ КАРДА ШУДА, ИНЧУНИН БАРОМАДҲО ДАР ШАКЛИ МУАРРИФӢ (ПРЕЗЕНТАТСИЯ) ШУНИДА МЕШАВАНД.

Мавод барои чоп дар шакли  маҷмӯа бояд то санаи 20 – уми майи соли 2023 ба суроғаи электронии: cryos2021@gmail.com фиристода шаванд. Шакли тайёри маҷмӯа ба суроғаи электронии иштирокчиёни конфронс ва муаллифон низ фиристонида мешавад.

Бо эҳтиром,

Шуъбаи тадорукот

734025, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33. Тел: (+992) 2277749

Почтаи электронӣ: cryos2021@gmail.com

Маълумоти бештарро дар сомонаи www.cryosphere.tj дастрас кардан мумкин аст.

 

БАРНОМАИ КОНФРОНСИ 25 АПРЕЛИ СОЛИ 2023

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 25 АПРЕЛЯ 2023 Г.

CONFERENCE PROGRAM ON APRIL 25, 2023.

Рӯзномаи конфронс – Қисми 1

Программа конференции – Часть 1

Workshop agenda – Рart 1

08.30

09.00

Бақайдгирии иштирокчиён

Регистрация участников

Registration of the participants

 
Т/р Вақт

Время

Time

Маърӯза

Тема

Theme

Баромадкунандагон

Выступаюшие

Speakers

1. 09.00

09.10

Ифтитоҳи конфронс

Открытие конференции

Opening of the conference

Намояндаи Раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Маркази омӯзиши пиряхҳои АМИТ

Представители  НАНТ и Центра изучения ледников

Representative of the NAST Board and Center for Research of Glaciers

2. 09.10

09.20

Сухани ифтитоҳӣ ва баромад доир ба мавзуи “Дастовардҳои  марказ дар тӯли 5 соли фаъолият ва њамкорӣ оид ба иҷроиши соли 2025”

Вступительное слово и речь по теме “Основные достижения Центра за 5 лет и сотрудничества в аспекте реализации 2025. года”

Opening speech and speech on the topic “The main achievements of the Center for 5 years in the implementation aspect 2025

Қаюмов А. – директори МОП АМИТ

Каюмов А. – директор  ЦИЛ  НАНТ

Kayumov A. – Director of CRG NAST

3. 09.20

09.30

Видеофилм: Сафар ба Антарктида

Видео: Путешествие в Антарктиду

Video: Journey to Antarctica

4. 09.30

09.40

Моделсозии мувозинати тавозуни пиряхи Зулмарт дар шароити тағйирёбии  иқлим

Моделирование баланса массы ледника Зулмарт в условиях изменения климата

Modeling the mass balance of a glacier Zulmart in the conditions of climate change

Кабутов Хусрав-мудири шуъбаи мониторинги пиряхҳо, криосфера, глятсиология ва Гис технология

Кабутов Хусрав, начальник отдела мониторинга ледников, криосферы, гляциологии и ГИС технологии

Kabutov Khusrav, head of the department for monitoring glaciers, cryosphere, glaciology and GIS technologies

5. 09.40.

09.50

Ҳолати ҳозираи пиряхи ҳавзаи дарёи Ғунт

Современное состояние оледенения бассейна реки Гунт

The current state of glacier in the Gunt river basin

 

Наврузшоев Ҳофиз- ходими калони илмии МОП АМИТ

Наврузшоев Хафиз – старший научный  сотрудник ЦИЛ  НАНТ

Navruzshoev Hofiz – Senior Researcher, CRG NAST

6. 09.50

10.00

Гузаронидани экспедитсияҳои илмӣ таҳқиқотӣ дар ҳавзаҳои  дарёҳои ҳудуди  Ҷумҳурии Тоҷикистон

Проведение научных экспедиций и исследований в речных бассейнах Р.T.

Conducting scientific expeditions and researches in river basins of  R.T.

Восидов Фирдавс – мудири шуъбаи  экспедитсионӣ  ва таҳқиқотӣ

Восидов Фирдавс –  начальник отдела экспедиций и исследований

Vosidov Firdavs – head of department expeditions and research

 

7. 10.10

10.20

Омӯзиши пиряхҳои набзии ҳавзаи дарёи Обихингоб бо усули фосилавии зондиронӣ

Изучение пульсирующих ледников Бассейн реки Обихингоб с использованием метода дистанционного зондирования

Exploring pulse glaciers ofObikhingob river basin using the remote sensing method

Саидзода Хатича – ходими илмии МОП АМИТ

Саидзода Хатича – научный исследователь ЦИЛ  НАНТ

Saidzoda Khaticha – Researcher CRG NAST

 

  10.20

11.00

Кофе брейк

Coffee break

8. 11.00-

11.10

Мушоҳидаҳои гидрологӣ дар пиряхҳо

Гидрологические наблюдения на ледниках

Hydrological observations on glaciers

 

Ҳалимов Ардамеҳр – мудири шуъбаи гидрометеорология, ҳифзи пиряхҳо тағйирёбии иқлим ва адаптатсия

Халимов Ардамер – начальник отдела гидрометеорологии, охраны ледников изменения климата и адаптации

Khalimov Ardamer – head of the department of hydrometeorology, glacier protection, climate change and adaptation

9. 11.10

11.20

Селҳои пиряхӣ,  метеорологӣ вабаъзе омилҳо дар мисоли пиряхи Баралмос

Гляциальные сели и метеорологические факторы на примере ледника Барылмас

Glacial mudflows and meteorological factors on the example of a Barylmas glacier

Шомамаҳдов Алишо – ходими калони МОП АМИТ

Шомамахдов Алишо – старший научный сотрудник ЦИЛ НАНТ

Shomamahdov Alisho – Senior Researcher, CRG  NAST

10. 11.20

11.30

Арзёбии ҳолати пиряхҳои дарёи Оби занки аз шохоби дарёи Оби Хингоб аз соли 1994 то 2018 дар зондгирии фосилавӣ.

Оценка состояния ледников Реки Оби занки притока реки Оби Хингоу с 1994 по 2018 гг. по данным дистанционного зондирования.

Assessment of the state of the river glaciers Obi-Zanki of a tributary of the Obi-Hingou River from 1994 to 2018 using data of remote sensing.

Муслимов Қодир – лаборанти калони  МДИ МОП АМИТ

Муслимов Кадыр – старший лаборант ГНУ ЦИЛ НАНТ

Muslimov Kadyr – senior laboratory assistant CRG  NAST

11. 11.30

11.40

Маълумоти умумӣ ва тавсифи табиии пиряхҳои сангин

Общие сведения и природное описание каменных ледников

General information and natural description of rock glaciers

Убайдуллои Убайдулло – ходими калони илмии МДИ МОП АМИТ

Убайдуллои Убайдулло – старший научный сотрудник  ГНУ ЦИЛ НАНТ

Ubaidulloi Ubaidullo-  Senior Researcher,  CRG NAST

12. 11.40

11.50

Нақши пиряхҳои ҳавзаи дарёи Зарафшон дар ташаккули об ва захираҳои гидроэнергетикӣ

Роль ледников бассейна реки Зарафшан в формировании водных и гидроэнергетических ресурсов прилегающей територии

The role of glaciers in the Zаrafshan river basin in the formation of water and hydropower resources of the surrounding area

Боқизодаи Адлинисои  Боқимаҳмад— ходими илмии  МДИ МОП АМИТ

Бокизода Адлинисо Бокимахмад – научный сотрудник ЦИЛ НАНТ

Bakizoda Adliniso Bakimahmad – Researcher, CRG  NAST

13. 11.50

12.00

Таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхҳои ҳавзаи дарёи Каниз воқеъ дар болооби дарёи Кофарниҳон

Влияние изменения климата на ледники бассейна реки Каниз расположенного выше по течению реки Кофарниган.

Effects of the climate change on glaciers  of the Kanise River Basin  in upstream of the Kofarnigan River.

Давлатова Адолат- ходими илмии  МОП АМИТ

Давлатова Адолат- научный сотрудник ЦИЛ  НАНТ

Davlatova Adolat – ResearcherCRG  NAST

14. 12.00

12.10

Ҳолати имрӯзаи пиряхҳои ҳавзаи дарёи Фарқикуш воқеъ дар шохоби рости  дарёи Хингоб  бо усули зондиронии фосилавӣ

Современное состояние ледников в бассейне реки Фаркикуш в правом притоке реки Хингоб методом ДДЗ

The current state of glaciers in the Farkikush River basin  in the right tributary of the Khingob River by remote sensing method

Ғозиев Саидбек – ходими калони илмии МОП АМИТ

Гозиев Саидбек – старший научный сотрудник ЦИЛ и НАНТ

Goziev Saidbek – Senior Researcher, CRG  NAST

12.10

13.00

Хӯроки нисфирӯзӣ

ОБЕД

LUNCH


Рӯзномаи конференсия — Қисми 2 – Иштирокчиёни хориҷӣ

Программа конференции – Часть 2  – Зарубежные участники

Workshop agenda – Рart 2-  Foreign participants

Баромадҳо бо забони англисӣ

Speeches in English

Ҳадафи умумии лоиҳаи CROMO-ADAPT (Мушоҳидаҳои криосферӣ ва моделсозӣ барои мутобиқсозии беҳтар дар Осиёи Марказӣ) таъмини иттилоот барои таҳияи сиёсат, банақшагирӣ ва татбиқи тадбирҳои мутобиқшавӣ дар бахшҳои об ва идоракунии хавфҳо дар Осиёи Марказӣ дар асоси маълумоти баландсифат мебошад. Оид ба криосфера (аз ҷумла пиряхҳо, барф ва яхбандии абадӣ), пешгӯиҳои моделӣ ва хадамоти иттилоотии дарозмуддати иқлим барои беҳтар кардани устувории маҳаллӣ ба тағирёбии иқлим мебошад.

Лоиҳа аз ҷониби Донишгоҳи Фрибург дар Тоҷикистон, Узбакистон, Қирғизистон ва Қазоқистон амалӣ мешавад. Дар Тоҷикистон бо шарикони асосии миллӣ: Маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Агентии обуҳавошиносии назди Кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамкории зич ба роҳ монда шудааст.

Лоиҳаи CICADA ва лоиҳаи минбаъдаи CROMO-ADAPT аз рӯзҳои аввали таъсиси Муассисаи давлатии илмии «Маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи илмҳои Тоҷикистон» амалӣ карда мешаванд. Моҳи апрели соли 2023 панҷумин солгарди ташкили Марказ ва панҷ соли ҳамкорӣ бо лоиҳаи CROMO-ADAPT ҷашн гирифта мешавад.

Дар рузхои чашни панчсолагии Марказ баргузории як қатор чорабиниҳо ва конференсияву семинарҳо дар назар дошта шудааст. Дар ин конфронс натиҷаи кории муштарак ҷамъбаст шуда, самтҳои асосии татбиқи лоиҳаи мазкур дар оянда муайян карда мешаванд. Конфронс ҳамчунин ба қабули ташаббуси панҷуми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби СММ оид ба эълони “Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 2025” бахшида шудааст. Дар чаҳорчӯби ин иқдом аз ҷониби Маркази омӯзиши пиряхҳои АМИТ Нақшаи илмӣ ва стратегияи татбиқи Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таҳия шудааст, ки имкон медиҳад ҳамкориҳоро дар ин замина низ баррасӣ намоянд.

Бар асоси дастовардҳои лоиҳаҳои CATCOS I ва II (Ташаккул додани иқтидор ва шарикӣ барои системаҳои мушоҳидаи иқлим) ва CICADA (Хизматрасонии иқлими криосферӣ барои мутобиқсозии беҳтаршуда), ки асосан ба таъсиси мониторинги пиряхҳо ва омӯзиши муҳаққиқон ва донишҷӯён нигаронида шудаанд, лоҳиаи нави CROMO- ADAPT фаъолиятҳои қаблиро ба тағирёбандаҳои нави криосферӣ, аз қабили яхбандии абадӣ ва барф васеъ мекунад ва онҳоро ба таври устувор ба шабакаҳои миллии мониторинг муттаҳид мекунад ки дар асоси ин мушоҳидаҳои нав хадамоти махсуси иқлимро таҳия мекунад.

3h00-14h15 Session 1: Opening (Moderator:AbdulhamidKayumov& Tomas Saks)

Сессия 1: Открытие (Модераторы: Абдулхамид Каюмов и Томас Сакс)

Opening by CROMO-ADAPT lead from SDC Ali Neumann; Richard Chenevard(10’) Открытие CROMO-ADAPT руководителем SDC Али Нойманном; Ричард Ченевард(10’)
Martin Hoelzle / Tamara Mathys CROMO-Adapt results Year I and outlook to Year II(20’ + QA)

Результаты CROMO-Adapt первого года и перспективы на второй год (20’ + QA)

Joel Fiddes Perspectives for improved snow monitoring in Tajikistan (10’+ QA)

Перспективы улучшения мониторинга снега в Таджикистане (10’+ QA)

Abdulhamid Kayumov Towards comprehensive cryosphere monitoring in Tajikistan and cooperation (10’+ QA)

На пути к комплексному мониторингу криосферы в Таджикистане  и сотрудничеству(10’+ QA)

TajikHydromet Towards improved snow monitoring in Tajikistan (10’+ QA)

На пути к улучшению мониторинга снега в Таджикистане (10’+ QA)

14h15-15h00 Session 2: Discussion (Moderator: Tomas Saks)

Сессия 2: Дискуссия (Модератор: Томас Сакс)

Planned activities and expected outcomes

Запланированные мероприятия и ожидаемые результаты

15h00-15h30 Сoffee break     Перерыв на кофе
15h30-16h00 Session 3: Conclusions and Outlook (Moderator: Ali Neumann& TamaraMathys)

Сессия 3: Выводы и перспективы (Модераторы: Али Нойманн и Тамара Матис)

Martin Hoelzle / Tamara Mathys Milestones, meetings& next steps (15’)

Вехи встречи и следующие шаги (15 мин.)